Svenska
Svenska
English

Thyra med följe

Drottning Thyra
Vi befinner oss i slutet av 900-talet och Drottning Thyra regerar över Saltholm, Pepparholm och allt land däromkring. Den godhjärtade och mäktiga drottningen drömmer om att ena riket och bygga en bro mellan folken på båda sidor det stora sundet. I sin strävan att ena folket vill hon sätta samman en stark och stolt hird för att bevara freden i regionen. Hon låter vikingarna mäta sina krafter mot varandra i Viking Games. Den segrande klanen vinner inte bara ära och rikedom utan även en viktig maktposition vid drottningens sida. 

Signe
Drottningens dyraste skatt är dottern Signe som Thyra gärna vill gifta bort för att skaffa sig en viktig bundsförvant. Men kan det tänkas att den egensinnade unga damen har egna romantiska planer som inte riktigt överensstämmer med drottningens?

Ragnar
Vid sin sida och tillika under sin toffel har drottning Thyra den ödmjuke Ragnar som hon styr med järnhand. Ragnar spelar med som den ödmjuke tjänare han är men finns det en dold agenda hos den till synes kuvade mannen? Deras förehavande leder till både konflikter och intressanta, ibland komiska lösningar. 

Domaren Sven den Ärlige
Den kraftfulle rådmannen Sven den Ärlige har kommit till platsen för att döma dagens kämpalekar. Han är lojal mot drottning Thyra och känd som en rättrådig och omutbar man. Men hur hanterar han Ragnars falskspel? Kan han hålla huvudet kallt och döma rättvis trots den manipulerande Ragnar vid sin sida?

Klanhövdingarna
De lokala hövdingarna är ytterligare brickor i spelet: De vill naturligtvis försäkra sig och drottningens gunst och bevaka sina intressen. Vem har de starkaste och slugaste vikingarna i sin hird och slutar dagen vid Drottning Thyras sida? En position med stor makt och betydelsefullt inflytande.

Destination Viking
Öresund Event Center
European Union
Interreg
Wonderful Copenhagen
Event in Skåne
Region Skåne